ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI VATERM s.r.o.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

MENO A ADRESA ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA SPRACOVANIE ÚDAJOV

Zodpovedná osoba z hľadiska GDPR a ostatných nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov platných medzi členskými štátmi Európskej únie je:

VATERM s.r.o.
Nitrianska 70/18
955 01 Chrabrany
tel: 0905 942 722
vaterm@vaterm.sk
www.vaterm.sk

ďalej len Spracovateľ

KONTAKT OSOBY POVERENEJ OCHRANOU DÁT

VATERM s.r.o.
Nitrianska 70/18
955 01 Chrabrany
tel: 0905 942 722
vaterm@vaterm.sk
www.vaterm.sk

POUŽÍVANIE COOKIES

Webová stránka spracovateľa, využíva takzvané Cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš webový prehliadač prenáša na pevný disk Vášho počítača, za účelom uchovávania informácií, ktoré sa dajú opäť použiť. Pomocou cookies môže byť používateľ pri návšteve webovej stránky identifikovaný za účelom zjednodušenia používania internetovej stránky používateľom.


Je možné kedykoľvek namietať voči nastaveniu cookies tým, že sa zmenia nastavenia na Vašom internetovom prehliadači. Nastavenia cookies môžu byť vymazané. Upozorňujeme však, že ak sú cookies deaktivované, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť používané v plnom rozsahu.

TVORBA LOG SÚBOROV

Pri každom vstupe na webovú stránku spracovateľa sa zhromažďujú údaje a informácie používateľa prostredníctvom automatizovaného systému. Tieto budú uložené na servery v log súboroch.

Prostredníctvom tejto technológii je možné zhromažďovať nasledovné údaje:

 • informácie o type prehliadača a používanej verzii
 • operačný systém používateľa
 • poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • IP adresa používateľa
 • dátum a čas prístupu
 • webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na naše webové stránky (refferer)
 • webové stránky, ktoré boli spustené systémom používateľa prostredníctvom našej webovej stránky

Spracovanie údajov slúži na poskytovanie obsahu našich webových stránok, zabezpečenie funkčnosti našich systémov informačných technológií a optimalizáciu našich webových stránok. Údaje log súborov sú vždy uložené oddelene od iných osobných údajov našich používateľov.

NÁSTROJE ANALÝZY A REKLAMY

Google Analytics
Táto webová stránka využíva funkcie webového analytického nástroja od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.
Google Analytics používa tzv. “cookies“. Sú to textové súbory uložené na Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Cookies od Google Analytics sa vrátane IP adresy Google Analytics Tool Anonymous a údajov o používaní webovej stránky spravidla posielajú do servera Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov cookies od Google Analytics prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľa pre optimalizáciu webovej stránky a reklamy.

Na tejto stránke sme aktivovali funkciu “anonimizácia IP- adresy“. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google na území členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán dohovoru o Európskom hospodárskom priestore pred sprostredkovaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila Vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla tak ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. IP adresa, ktorá je súčasťou služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Google Vaše údaje spájať s inými údajmi zhromaždenými spoločnosťou Google.

Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov cookies, avšak to môže ovplyvniť používanie niektorých funkcií na našej webovej stránke. Môžete zabrániť tomu, aby Vaše údaje vygenerované systémom cookies ohľadne používania webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastavíte tak odmietnutie súboru cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky: Deaktivácia Google Analytics.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov od spoločnosti Google:    

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu k mimo zdrojovému spracovaniu údajov a plne implementovali striktné požiadavky slovenských orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Táto webová stránka používa službu Google AdWords. Služba AdWords  je webový analytický nástroj od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

V rámci služby Google AdWords využívame tzv. službu Conversation Tracking. Keď kliknete na jeden zo zobrazených nástrojov od Google, bude nastavený súbor cookies pre Conversaton- Tracking. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na počítač užívateľa. Tieto súbory cookies strácajú po 30 dňoch platnosť a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak by používateľ navštívil určité stránky na webovej stránke a súbor cookie ešte neexspiroval, spoločnosť Google a prevádzkovateľ webovej stránky môžu zistiť, že používateľ klikol na reklamu a boli presmerovaní k tejto stránke.

Každý Google AdWords inzerent má iný súbor cookies. Cookies nie je možné sledovať cez používanie webovej stránky od AdWords inzerenta. Informácie zhromaždené pomocou Conversion-Cookies sú používané na vytváranie konverzných štatistík pre AdWords inzerentov, ktorí sa rozhodli pre Conversion Tracking. Zákazníkom sa hovorí o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku konverzií. Podľa ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov sa osobné údaje nespracúvajú. Ak nechcete byť súčasťou trackingu, môžete vyjadriť svoj nesúhlas tým, že deaktivujete cookies pre Google Conversion Tracking v používateľských nastaveniach Vášho internetového prehliadača. V takomto prípade nebudete zahrnutí do štatistík Conversation-Tracking.

Konverzné súbory cookies sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky a taktiež ich inzerciu.

Viac informácií o službe Google AdWords a Google Conversation Tracking nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:

https://www.google.com/policies/privacy/.

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť tak, že Vás bude informovať o používaní cookies. Vy sa môžete v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či povolíte službu cookies alebo ju odmietnete. Prípadne môže byť Váš prehliadač nakonfigurovaný tak, aby prijal službu cookies v určitých prípadoch alebo ju všeobecne vylúčil alebo automaticky zrušil cookies, keď zatvoríte Váš internetový prehliadač. Zabránením vykonávaniu služby cookies si môžete obmedziť plnú funkčnosť na našej webovej stránky.

Google DoubleClick

Táto webová stránka používa službu DoubleClick cookies. Služba Doubleclick je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies sú malé textové súbory uložené na prehliadači používateľa. V tomto procese je Vášmu prehliadaču priradené pseudonymné identifikačné číslo (ID). Súbory cookie služby DoubleClick neobsahujú žiadne osobné údaje.

Súbory cookies sa používajú na vyhodnotenie používania našej webovej stránky. Zozbierané údaje sa používajú na štatistické účely a budú vyhodnotené v  anonymnej forme. Ukladaniu súborov cookies je možné zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našich webových lokalít. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a spracovávala údaje vytvorené súbormi cookies a údaje vzťahujúce sa na Vaše využívanie webových lokalít tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii prostredníctvom nasledujúceho prepojenia Link v časti: deaktivačné rozšírenie DoubleClick. Prípadne môžete súbory cookiec DoubleClick deaktivovať na stránke spoločnosti Digital Advertising Alliance prostredníctvom nasledujúceho prepojenia Link.

Súbory cookies sa taktiež používajú na inzerovanie produktov prevádzkovateľa našej webovej stránky (retargeting). V tomto prípade môžu byť reklamy (napr. reklamné bannery, reklamné texty / obrázky, videá atď.) zobrazené používateľovi neskôr na iných webových stránkach. Používateľ môže zabrániť používaniu funkcii spätného sledovania (retargetigu), a to zmenou nastavení Show Settings pri Google Re-marketing Tags alebo deaktiváciou funkcie retargetingu. Prípadne, používateľ môže deaktivovať službu cookies sprostredkovateľom tretích strán, prostredníctvom deaktivácie na: deactivation page provided by the Network Advertising Initiative.

Piwik

Táto webová stránka používa taktiež funkciu Piwik. Piwik je Open-Source-Software slúžiaci k štatistickému vyhodnoteniu prístupu používateľov. Piwik používa tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na prehliadači používateľa. Používajú sa na vyhodnotenie tejto webovej stránky. V tomto procese sa údaje zhromažďujú, spracovávajú a ukladajú na serveroch v Nemecku, za účelom vytvorenia anonymných používateľských profilov. Tieto údaje zahŕňajú názov získanej webovej stránky, súbor, dátum a získania, objem prenesených dát,  upozornenie na úspešné vyhľadávanie, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, URL (predošlej navštívenej webovej stránky), IP adresu a žiadajúceho poskytovateľa. Bezprostredne po spracovaní (rozpoznanie spoločnosti založenej na IP) je osobná adresa IP anonymizovaná vymazaním posledného číselného bloku (maskovanie) a nie je zlúčená so súbormi cookies alebo inými údajmi. Používatelia sa môžu vyhýbať sledovaniu súborov cookies výberom príslušného nastavenia v softvéri prehliadača alebo kliknutím na nasledujúcom linku (opt-out)."

REGISTRÁCIA NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Ak sa dotknutá osoba rozhodne zaregistrovať na webovej stránke prevádzkovateľa, ktorá podlieha spracovaniu osobných údajov, tak tieto údaje budú spracované v príslušnom formulári a poskytnuté priamo zodpovednej osobe. Údaje sa uchovávajú výhradne na účely interného používania zodpovedným osobám.

Pri registrácii sa uloží adresa IP používateľa spolu s dátumom a časom registrácie. To má zabrániť k zneužitiu služieb. Údaje by sa nemali poskytovať tretím stranám. Jedinou výnimkou sú prípady, v ktorých sa preukáže legálna povinnosť poskytnúť existujúce údaje.

Registrácia údajov je potrebná na poskytnutie obsahu alebo služieb. Registrovaní používatelia majú možnosť kedykoľvek vymazať alebo upraviť svoje uložené údaje. Dotknutá osoba dostane informácie o svojich osobných údajoch uložených kedykoľvek.

NEWSLETTER

Ak sa užívateľ rozhodne prihlásiť k odberu Newsletteru, údaje budú sprostredkované zodpovednej osobe na spracovanie.

Pri prihlásení k Newsletteru bude IP adresa používateľa, tak ako aj dátum a čas registrácie uložené. Toto slúži k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu služieb alebo emailovej adresy dotknutej osoby. Údaje by sa nemali poskytovať tretím stranám. Jedinou výnimkou sú prípady, v ktorých sa preukáže legálna povinnosť poskytnúť existujúce údaje.

Údaje majú byť použité výlučne na odosielanie Newslettera. Odosielanie Newsletteru môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť.

Podobne môže byť kedykoľvek zrušený súhlas na ukladanie osobných údajov. Na tento účel je v každom Newslettery zodpovedajúci odkaz.

MOŽNOSŤ KONTAKTOVANIA

Webová stránka spracovateľa obsahuje kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na elektronické kontaktovanie. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. Ak sa dotknutá osoba dostane prostredníctvom týchto kontaktných kanálov do styku so zodpovednou osobou, osobné údaje budú automaticky uložené. Tieto údaje sa ukladajú len za účelom spracovania dotazu alebo kontaktovania dotknutej osoby. Údaje by nemali byť poskytované tretím osobám.

RUTINNÉ VYMAZANIE A BLOKOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovedná osoba môže spracovávať a uchovávať osobné údaje dotknutej osoby len dovtedy, pokým je to potrebné za účelom uchovávania údajov. Takéto ukladanie sa okrem toho môže uskutočniť, ak to stanovuje európsky alebo vnútroštátny právny poriadok v predpisoch, zákonoch alebo iných predpisoch EÚ, ktorým podlieha zodpovedná osoba.

Hneď ako uplynie účel ukladania alebo uplynie lehota podľa vyššie uvedených predpisov, osobné údaje budú zablokované alebo odstránené.

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Môžete požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracované.
Ak sa takéto spracovanie uskutočnilo, môžete od zodpovednej osoby požiadať o nasledujúce informácie:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracovávajú
 • kategórie spracovaných osobných údajov
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli údaje poskytnuté, ktoré sa Vás týkajú alebo sú stále sprístupnené
 • plánované trvanie uchovávania osobných údajov dotknutej osoby alebo v prípade, že sú k tomu možné konkrétne informácie, kritéria pre určenie ukladania údajov
 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, právo na obmedzenie spracovania zo strany zodpovednej osoby alebo právo vzniesť námietky proti takémuto spracovaniu
 • existencia práva sa odvolať na regulačnom orgáne
 • všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak nie sú osobné údaje od dotknutej osoby zozbierané
 • existencia automatizovaného rozhodovacieho procesu, vrátane profilovania v súlade s čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a - prinajmenšom v takýchto prípadoch - zmysluplné informácie o príslušnej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania údajov týkajúcich sa dotknutej osoby.

Máte právo požadovať informácie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sprostredkované tretej krajine alebo medzinárodnej organizácií. V tejto súvislosti ste oprávnený žiadať byť informovaný o náležitých garanciách v súlade s čl. 46 GDPR v súvislosti so zverejňovaním.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR. Zodpovedná osoba musí bezodkladne vykonať opravu.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho zodpovednej osobe overiť správnosť osobných údajov
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, obmedzené, tieto údaje sa môžu uchovávať iba s Vaším súhlasom alebo na účely uplatnenia výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitých pre verejný záujem Únie alebo členského štátu.
Ak bolo obmedzenie spracovania obmedzené podľa vyššie uvedených podmienok, musíte byť informovaný zodpovednou osobou.

PRÁVO NA VYMAZANIE

Zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak jedná o jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, podľa čl. 6 odsek 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracovanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov.
 • dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 DGPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie, alebo namieta voči spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2 GDPR
 • ak sa osobné údaje spracovali nezákonne.
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

Ak zodpovedná osoba zverejnila osobné údaje dotknutej osoby a je podľa čl. 17 ods. 1 GDPR povinná informovať o žiadosti dotknutej osoby o vymazanie a je taktiež povinná vymazať tieto údaje berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, podnikne vhodné opatrenia, vrátane technických, s cieľom informovať zodpovednú osobu pre osobné údaje, ktoré Vy ako dotknutá osoba údajov, odstránila všetky odkazy vedúce k osobným údajom alebo kópie alebo replikácie takýchto osobných údajov.

PRÁVO O VYMAZANIE ZODPOVEDNÁ OSOBA NEUPLATŇUJE, POKIAĽ JE SPRACOVANIE POTREBNÉ V TÝCHTO PRÍPADOCH

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 • k splneniu zákonnej povinnosti týkajúcej sa spracovaniu osobných údajov podľa práva Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba alebo k plneniu úlohy, ktorá podlieha verejnému záujmu alebo výkonu verejnej moci prenesenej na zodpovednú osobu.
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 GDPR
 • na archívne účely, ktoré sú vo verejnom záujme, vedecké alebo historické výskumné účely alebo štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ právo uvedené v ods. 1 pravdepodobne znemožní alebo vážne nepoškodí  dosiahnutie cieľov takéhoto spracovania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Ak ste uplatnili svoje právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov voči zodpovednej osobe, je táto osoba povinná oznámiť všetkým príjemcom, ktorým sa osobné údaje dotknutej osoby zverejnili, túto opravu, výmaz alebo obmedzenie, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo nepredstavuje neprimerané úsilie.

Vaša osoba má právo byť o takýchto príjemcoch informovaná zodpovednou osobou.

PRÁVO NA PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo tieto údaje poskytnúť inej zodpovednej osobe bez akejkoľvek prekážky zodpovednou osobou, ktorej boli tieto osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že:

spracovanie je založené v súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a) GDPR na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR a

spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných metód.

Pri výkone tohto práva máte tiež právo požiadať o prenos osobných údajov týkajúcich sa Vás priamo od jednej zodpovednej osoby údajov k druhej zodpovednej osobe, ak je to technicky možné. To nesmie mať vplyv na slobody a práva iných osôb.
Právo na prenos údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov potrebných na plnenie úloh verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci delegovanej na zodpovednú osobu.

PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU VOČI SPRACOVANIU

Máte právo, z dôvodov, ktoré vznikli z Vašej konkrétnej situácie, Vami dotknutej osoby kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR. to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.


Zodpovedná osoba by nemala spracovávať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ nemôže preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.


Ak sú vaše osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, ak je spojené s takýmto priamym marketingom.


Ak máte námietky voči spracovaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nebudú spracované na tieto účely.


Máte možnosť uplatniť svoje právo na námietku v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti pomocou automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES.

PRÁVO NA ZRUŠENIE VYHLÁSENIA O SÚHLASE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo kedykoľvek zrušiť vyhlásenie o súhlase s ochranou údajov. Zrušenie vyhlásenia o súhlase nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred zrušením.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má na Vás právne účinky alebo Vás podobným spôsobom významne ovplyvňuje. To neplatí v prípade rozhodnutia ak:

 • je potrebná na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a zodpovednou osobou,

 • je prípustné podľa právnych predpisov Európskej únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba a tento zákon obsahuje primerané opatrenia na ochranu Vašich práv, slobôd a legitímnych záujmov alebo

 • po Vašom výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia však nesmú vychádzať zo špeciálnych kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ čl. 9 ods. 2 písm. a)  alebo g) a boli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a Vašich oprávnených záujmov.

Pokiaľ ide o prípady uvedené v spomínanom čl. pod písm.  a) a c), zodpovedná osoba podnikne primerané kroky na ochranu práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov, prinajmenšom vrátane práva na získanie zásahu osoby zo strany zodpovednej osoby, aby vyjadril svoje vlastné stanovisko a rozhodol.

VAŠE PRÁVO ODVOLAŤ SA NA REGULAČNÝ ORGÁN

Bez ohľadu na akýkoľvek iný administratívny alebo právny opravný prostriedok máte právo odvolať sa na regulačný orgán, najmä v členskom štáte Vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo v prípade podozrenia na porušenie, ak si myslíte, že spracovanie osobných údajov sa týka porušenia všeobecných nariadení o ochrane údajov.
Orgán dohľadu, ktorý podal sťažnosť, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa článku 78 GDPR.

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Na implementáciu našich služieb a najmä na zabezpečenie funkčnosti našich webových stránok používame poskytovateľa. Poskytovateľ bol taktiež ustanovený k spracovaniu Vašich údajov ako externý poskytovateľ služieb. Poskytovateľ služieb bol nami starostlivo vybraný a poverený, je viazaný našimi pokynmi a pravidelne kontrolovaný. 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na proces spracovania osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. a) EU GDPR slúži ako právny základ na ochranu osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, ktorej je dotknutá zmluvnou stranou, sa čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR ako právny základ. To sa vzťahuje aj na proces spracovania, ktorý je potrebný na  plnenie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje naša firma, slúži čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR ako právny základ

V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, slúži čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR ako právny základ.

Ak je spracovanie údajov nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej firmy alebo tretej strany a neprevažuje záujmy, právne základy a základné slobody dotknutej osoby vyššie menovaných záujmov, slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ako právny základ. Oprávnený záujem našej spoločnosti spočíva v realizácii našich obchodných aktivít.

TRVANIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa uchovávajú počas trvania príslušnej zákonnej lehoty uchovávania. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje bežne vymazané, pokiaľ nie je potrebné iniciovať alebo plniť zmluvu.