AKO FUNGUJÚ TEPLOVODNÉ KRBY?

Teplovodné krby dokonale stmeľujú dve veci: pocit a emóciu z pohľadu na oheň s používateľskými vlastnosťami a funkčnosťou. Vďaka teplovodnému kúreniu ušetríte veľké náklady na kúrenie z pohodlia obývacej miestnosti a k tomu si užívate pohodu pri krásnom ohni. Moderné teplovodné vložky sú vybavené veľkým presklenením a ponúkajú krásny pohľad do plameňov ohňa. 

V čom ale vynikajú najviac?. V tom, že pokiaľ máte správne nainštalovaný teplovodný krb s akumulačnou nádržou, dokážete veľkú časť energie uložiť práve do akumulačnej nádrže a odoberať si ju presne podľa potreby. Je to vlastne jediná technológia v kachliarstve, ktorá ponúka takýto komfort regulovania a ovládania regulácie vytvorenej energie. Energiu z nádrže vieme využiť pre vykurovanie radiátorov či podlahovky, ale aj teplej úžitkovej vody.      

Ďalším kúzlom teplovodného krbu je, že viete určiť objem akumulácie (veľkosť akumulačnej nádrže) a okamžitý výkon zdroja tepelnej energie - krbovej vložky. Rôznymi kombináciami vytvoríte systém, v ktorom môžete raz za deň kúriť pár hodín a kompletne pokryjete tepelné straty domu.

VZHĽAD KRBU A PRIESTOROVÁ DISPOZÍCIA

Teplovodné krby môžu mať rôzne dvierka. Všeobecne sa dá povedať, že čím menšie dvierka vyberiete, tým je menší podiel priameho sálavého tepla od plameňov ohňa do miestnosti. Do stavieb s nižšou energetickou stratou ja preto vhodné použiť menšie dvierka a naopak. Teplovodné krby nie sú priestorovo náročné. Rozmerovo sú vlastne identické ako teplovzdušné či akumulačné krby.

VYKUROVACÍ PRIESTOR VZDIALENEJŠÍ OD KRBU

Vykurovanie teplovodným krbom nie je lokálna záležitosť. Teplo z teplovodného krbu sa dostane všade tam, kde máte klasický rozvod vykurovacieho systému v dome.

ENERGETICKÝ VÝDAJ TEPLOVODNÉHO KRBU

Vďaka modernému staviteľstvu rodinných domov má dnes väčšina domov tepelnú stratu pod 10 kW. Tepelná strata vyjadruje, koľko objekt stratí tepla vetraním a prestupom tepla stavebnými konštrukciami za jednu hodinu. Zjednodušene povedané, rovnaké množstvo tepla musíme do objektu priviesť každú hodinu, aby sme v dome dosiahli požadovanú teplotu..Je však potrebné prihliadať na fakt, že tepelná strata je určovaná pre teplotný extrém od -18°C do -10°C v závislosti od lokality a nadmorskej výšky.

Najčastejšie sa vonkajšie teploty počas vykurovacieho obdobia pohybujú okolo 2°C až 4°C. Pre túto teplotu je potom tepelná strata objektu približne polovičná. V podstate sa počíta na jednotky kW/hod. Teplovodné krby sú preto tak obľúbené, že z nich dokážem dostať krátkodobo maximum tepelnej energie. Túto energiu je možné uložiť do akumulačnej nádrže a z nej odobrať presne toľko, koľko potrebujem.