AKO FUNGUJÚ TEPLOVZDUŠNÉ KRBY?

Už z názvu je jasné, že krby nám ohrievajú vzduch. Je to jeden z hlavných rozdielov oproti akumulačným sálavým stavbám, ktoré využívajú zdravé a bezprašné sálanie tepelnej energie. Teplovzdušné krby fungujú na základe prúdenia, teda konvekcie tepla. Chladnejší vzduch vchádza do obstavby krbu spodnou nasávacou mriežkou, ohreje sa na rozpálenom tele krbu a horúci vychádza cez hornú ventilačnú mriežku naspäť do miestnosti. Po odovzdaní tepla do stropných a stenových konštrukcií začína ochladený vzduch klesať a vracia do obstavby krbu spodnou nasávacou mriežkou.

Práve prúdenie horúceho vzduchu má za následok vrstvenie tepla do rôznych výškových zón. Na rozdiel od sálavých stavieb krbov a pecí, si teplovzdušným krbom ohrievame vrchnú vrstvu a chladíme spodnú vrstvu miestnosti. Je dôležité mať na zreteli i fakt, že v obstavbe krbu sa na kovové telo krbovej vložky pripaľuje prach. Ten následne s ohriatym vzduchom vstupuje do miestnosti. Touto vlastnosťou sú vlastne teplovzdušné krby nevhodné pre alergikov.

Teplovzdušné krby vzhľadom na nové dobre zaizolované domy majú i veľký výkon. Nie sú schopné schopné akumulovať uvolnenú energiu, ktorá vniká už počas horenia do prostredia.Práve kvôly veľkým výkonom sú teplovzdušné krby vhodne nahradzované akumulačnými, ktoré majú oveľa nižší hodinový výkon.

SPÔSOB KÚRENIA V TEPLOVZDUŠNOM KRBE

Je úplne jednoduchý. Po vyhorení palivovej dávky dáte ďalšiu predpísanú palivovú dávku, na základe  návodu od výrobcu. A takýto postup opakujete po celú dobu kúrenia. Predpísanú dávku paliva je nutné dodržiavať. Pokiaľ dávku prekračujete, znižujete účinnosť vložky a púšťate zvýšenú teplotu spalín do komína. Tým znižujete životnosť ohniska i komína.

VYKUROVACÍ PRIESTOR VZDIALENEJŠÍ OD KOMÍNA

V nedávnej minulosti boli obľúbené teplovzdušné rozvody, ktoré viedli teplý vzduch do vzdialenejších miestností od krbu. Tieto teplovody sú vlastne i zvukovody, ktoré prenášajú s teplým vzduchom i prachové častice a pachy.